ŠKOLA PLIVANJA CENE TRENINGA

AquaHollywood
škola plivanja

Termini treninga plivanja


u
Aqua parku Hollywoodland


Utorak 19.00h
Četvrtak 17.30h
Subota 11.00h
Nedelja 12.00h

Cene obuke u plivanju


GRUPNI TRENINZI
4 termina u mesecu - 1. dete 2800,00 din.
za 2. dete 1900,00 din.


8 termina u mesecu - 1. dete 3800,00 din.
za 2. dete 2600,00 din.


12 termina u mesecu - 1. dete 4500,00 din.
za 2. dete 3200,00 din.

Individualni treninzi plivanja


u AquaHollywood-u 2000,00 din/čas

S ClubJakovo

TERMINI

Subota i Nedelja od 09.00 do 10.00
2x nedeljno - 1. dete 3500,00 din.
                       2. dete 2500,00 din.
3x nedeljno - 1.dete 4000,00 din.
                       2. dete 3000,00 din.
1x nedeljno - 1. dete 2500,00 din.
                       2. dete 1500,00 din.

Za sve ponude važi popust za 3. dete !!!