INDIVIDUALNI TRENINZI PLIVANJA

Individualni treninzi plivanja u školi plivanja Aqua HollywoodŠkola plivanja Aqua Hollywood, pored grupnih treninga plivanja, organizuje i sprovodi i individualne treninge.

Iako individalni treninzi plivanja nisu idealan način učenja za neplivače, na zahtev roditelja, u školi plivanja Aqua Hollywood, u mogućnosti smo da ih obezbedimo na dve lokacije u Beogradu.

Individualni treninzi plivanja, koji se još nazivaju i privatni časovi plivanja, podrazumevaju da se obuka vrši samo sa jednim polaznikom škole plivanja. Ovaj način obuke u plivanju obezbeđuje intenzivniji režim obuke dece kojoj ovaj program odgovara.

Kada se preporučuje individualni trening?

Individualni treninzi plivanja se preporučuju u slučajevima kada kod deteta postoji veliki strah od vode i kada se smatra da uključivanje deteta u grupne treninge plivanja u startu neće dati željene rezultate. U slučaju kada je strah od vode prisutan kod deteta u velikoj meri, obuci u plivanju se pristupa na drugačije načine. Metodologijom objašnjavanja na nivou na kome dete može da razume i stvori poverenje prema treneru, u najvećem broju slučajeva moguće je savladati i prevazići strah od vode kao prepreku u učenju plivanja.

Individualni trening plivanja za decu plivače

Za decu plivače koja su već savladala onovnu obuku u plivanju, individualni treninzi plivanja mogu da isprave nedostatke i pomognu u usavršavanju tehnika plivanja. Svaka tehnička korekcija ili specifična oblast plivanja kod deteta u kojoj je potrebno poboljšanje može se lakše rešiti individualnim nego grupnim treninzima plivanja.