RAD SA DECOM

Škola plivanja za decu Aqua HollywoodRad sa decom u školi plivanja Aqua Hollywood od strane licenciranih trenera se odvija na bezbedan i zabavan način. Deca, kao specifična kategorija, imaju drugačije potrebe i razmišljanja, specifičan način razumevanja i usvajanja znanja, pa je i pristup njihovoj obuci u plivanju potpuno drugačiji u odnosu na odrasle.

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom koje treneri plivanja u školi plivanja Aqua Hollywood imaju, sigurno će doprineti brzom učenju i omogućiti da od neplivača i vaše dete veoma brzo postane plivač. Svako novo znanje i veština kod dece podiže nivo samopoštovanja i samopouzdanja, a u očima roditelja i trenera to predstavlja ogroman uspeh.

Ponekad se ne radi samo o plivanju, koje je samo po sebi veoma korisno po zdravlje, kako dece, tako i odraslih, već se radi o razvoju kognitivnih i motoričkih veština, socijalizaciji i korekciji nedostataka već naučenog, a to je svakako napredak.

Svi sportovi kao i ostale fizičke aktivnosti imaju svoje prednosti i nedostatke, ali je plivanje po mišljenju mnogih stručnjaka za razvoj dece, najbolji i najkompletniji način uticanja na pravilno razvijanje fizičkih i mentalnih sposobnosti.

Škola plivanja Aqua Hollywood preko svojih trenera plivanja nudi stručnu obuku u plivanju i ispravan pedagoški pristup u svakom smislu.

U školi plivanja Aqua Hollywood smo obezbedili individualne treninge plivanja ili grupne treninge plivanja prilagođene deci od 4 do 14 godina. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati školu plivanja pomoću podataka na stranici kontakt.